Een goede vertaling leest niet als een vertaalde tekst, maar als een goed geschreven origineel. Het vak van vertaler vraagt daarom niet alleen om een uitstekend taalgevoel, maar ook om interculturele kennis, een brede algemene ontwikkeling én creativiteit. Voor goed vertalen is dus veel meer nodig dan een woordenboek!

Ik vertaal uiteenlopende teksten vanuit en naar het Spaans. Dit kunnen eenvoudige teksten zijn, zoals e-mails en brieven, maar ook websites, brochures, handleidingen en artikelen. Als beëdigd vertaler ben ik bovendien bevoegd om officiële persoonlijke, financiële en juridische documenten te vertalen, zoals aktes en diploma’s.

Kwaliteit voorop

Zorgvuldigheid en kwaliteit staan bij mij voorop. U kunt erop vertrouwen dat ik uw teksten en documenten correct en nauwgezet vertaal, zonder de stijl van het origineel en de leesbaarheid van de vertaling uit het oog te verliezen. Bovendien laat ik mijn werk proeflezen door een tweede vertaler.

Meer dan vertaler

Als vertaler heb ik veel profijt van mijn ervaring met tekstschrijven en communicatie. Ook een vertaling moet immers de juiste boodschap communiceren en de doelgroep aanspreken. Als tekstschrijver beheers ik veel verschillende stijlen, waardoor mijn vertalingen de juiste toon hebben en, waar nodig, zelfs beter zijn dan het origineel. Dankzij mijn opleiding in interculturele communicatie ben ik altijd alert op mogelijke cultuurverschillen in de bron- en doeltaal.

Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers en geregistreerd in het register voor beëdigd vertalers.

Tarieven